Wij recyclen luiers

Op zoek naar een duurzame oplossing voor je luierafval?

 

Laat baby- en incontinentieluiers recyclen voor een beter milieu! Door een nieuwe recyclingmethode worden de luiers omgezet in plastics, biogas en biobrandstof.

luiers-en-incontinentie-materiaal-recyclen
 • Wij recyclen:

 • Luiers

 • Incontinentie materiaal

Kunststoffen en vergistbare slurry

De verwerking gaat er vanuit dat steeds meer luiers bestaan uit veel ontlasting, urine en plastics en steeds minder papiervezel.

Medicijnen en ziekteverwekkers

Zeer hoge temperatuur van 250 graden zorgt voor afbraak van medicijnen en ziekteverwekkers. Dus ook geschikt voor incontinentiemateriaal.

Duurzaam in de gehele keten

Groot milieuvoordeel en flexibel in verandering van de samenstelling van gebruikte luiers. Slimme samenwerking in de keten met bestaande technieken.

Hoe luierrecycling werkt? Bekijk de video.

Samenwerking met ARN/Remondis

 Samen met onze partner ARN/Remondis zamelen wij luiers en incontinentiemateriaal in en verwerken het op de op dit moment duurzaamst mogelijke manier. Lees er op deze pagina alles over.

De initiatiefnemers

Als enige in afvalland op dit moment: de eerste installatie voor luierrecycling in Nederland. Dit alles dankzij een samenwerking van afvalenergiecentrale ARN en Waterschap Rivierenland door een vinding van Willem Elsinga. Product for Product levert de ingezamelde luiers van haar klanten aan bij deze unieke installatie.

De milieuwinst

De thermische drukhydrolyse (TDH) levert in de huidige situatie een klimaatwinst op van 480 kg CO2-eq per ton verwerkt luiermateriaal.

Deze recyclingmethode levert voordelen op voor alle drie de milieuschadecategorieën: gezondheid, ecosystemen en grondstoffen.

“Verantwoord recyclen van luiers levert grote milieuwinst op; laten we maximaal inzetten op deze opnieuw uitgevonden techniek.”

― ARN

Veelgestelde vragen

 • Luiers worden onder invloed van stoom (hoge druk [40 bar] en hoge temperatuur [250 °C]) omgezet in een vloeibaar mengsel. Na afkoelen is het resultaat een scheiding in een geraffineerde slurry en kunststofbolletjes [70% PP en 30% PE]. Het proces laat zich overigens op termijn ook zo inregelen dat papiervezels-cellulose als separate stroom wordt gevormd;
 • Door de unieke behandeling met hogedrukstoom veranderen moeilijk herbruikbare folies en ingebouwde kunststofstructuren uit de luiers in goed herbruikbare kunststof bolletjes, die zeer geschikt zijn voor secundaire producten;
 • De geraffineerde slurry gaat per as en na verdere opschaling per pijpleiding naar Waterschap Rivierenland om te worden vergist; de kunststofbolletjes gaan het kunststof-recyclecircuit in. De papiervezels worden vooralsnog mee vergist, maar laten zich op termijn ook afzonderen;
 • Langere vezels die in het zuiveringsslib aanwezig zijn (cellulose) worden verkleind, waardoor deze in de slibgisting alsnog tot biogas kunnen worden omgezet. Wat van het zuiveringsslib resteert is daardoor geringer in hoeveelheid.
 • TDH maakt recycling van babyluiers/incontinentieluiers mogelijk – zo resulteert het in een herbruikbare kunststoffenstroom en genereert daarnaast een hogere gas-opwekking uit zuiveringsslib en luier-inhoud (die wordt omgezet in groene stroom); uit het uitgegiste slib wordt biogranulaat gemaakt dat wordt ingezet als biomassa voor energieopwekking en op termijn mogelijk tot gekwalificeerde meststof.
 • Luierrecycling levert een grote bijdrage aan landelijke afval-recycledoelstellingen (VANG)
  Luiers vormen namelijk een speerpunt binnen “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Gezien de aanwezigheid van minimale vervuiling (max 5%) in het aangeboden materiaal wordt 95% van de geleverde luiers hergebruikt als grondstof. De gemeenten kunnen die via TDH verwerkte hoeveelheid luiers dus meetellen in hun realisatie van de VANG-doelstelling. De resterende 5% vervuiling wordt bovendien via verbranding ingezet voor de stoomproductie;
 • Het proces bij ARN B.V. gebruikt stoom uit afvalverbranding, geen traditionele/fossiele energiebronnen;
 • Ten opzichte van verbranden of vergisten van de luiers levert TDH een vermeden uitstoot op van 480 kg CO2 per ton luiers;
 • Stoomgebruik uit afvalverbranding resulteert in 70% CO2-reductie t.o.v. gasgestookte stoomproductie.
  De stoom waarmee reactor 1 op druk is gebracht, wordt t.z.t. afgelaten naar reactor 2, die daar weer mee wordt verhit. Deze werkwijze leidt tot een eenvoudig en efficiënt energiegebruik zonder vervuilende warmtewisselaars (opmerking: volgende full scale reactoren worden gefaseerd gebouwd na aftesten van de 1e reactor);
 • TDH helpt Waterschap Rivierenland om energieneutraal te worden;
 • De voornoemde aspecten maken de toepassing TDH door ARN B.V. en Waterschap Rivierenland samen uiterst duurzaam;
 • Nagenoeg alle eventueel aanwezige medicijnresten en ziekteverwekkers worden afgebroken
 • Absorberende korrels (zogenaamde Super Absorber Polymeer, SAP) worden afgebroken in de slurry en in de daarop volgende vergisting en waterzuivering;
 • Het TDH-systeem is uit te breiden naar combinaties van afvalenergiecentrales en slibgistingsinstallaties van bijv. waterzuiveringsinstallaties in elkaars nabijheid elders in binnen- en buitenland.

Gebruikte babyluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: Alles wat geen gebruikte luier is (zoals):

 • (latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces);
 • Zalfpotjes of tubes;
 • medicijnverpakkingen;
 • onderleggers;

Gebruikte incontinentieluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: Alles wat geen gebruikte luier is (zoals):

 • (latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces);
 • Washandjes;
 • Zalfpotjes of tubes;
 • Stoma;
 • Ziekenhuisafval;
 • onderleggers;

Indien bij de inzameling van luiers gebruik wordt gemaakt van plastic zakken, dan dienen deze zakken te voldoen aan de volgende eisen:

 • de zakken moeten doorzichtig zijn;
 • de zakken moeten gemaakt zijn van polyetheen (polyethyleen; PE) of polypropeen (polypropyleen; PP);

Let op: Indien u zakken verkiest die zijn voorzien van een opdruk over wat er wel/niet in mag, bevelen wij u daarvoor de formulering aan die hierboven is gegeven voor gebruikte babyluiers en/of gebruikte incontinentieluiers.

Het gebruik van oude ‘Knowaste’-zakken is niet toegestaan in verband met de verkeerde opdruk over wat er wel/niet in de zak mag.

 • Feces en urine: 79%
 • Plastics: ca 7% (inclusief plastic inzamelzakken)
 • Fluff (papierpulp): 5%
 • SAP: 6%
 • Overig en verontreinigingen: 3%

Deze samenstelling geldt voor gebruikte babyluiers. Bij recycling is het belangrijk dat het grootste deel van gebruikte luiers bestaat uit urine en ontlasting. Het aandeel papierpulp daalt sinds 1987 sterk en het aandeel plastics stijgt iets. Ontlasting, urine, papierpulp en SAP komen in de geraffineerde slurry en worden samen vergist.
Het papiervezel-aandeel blijft dalen onder de 5%. Ze kunnen optioneel worden teruggewonnen. Dit is als mogelijke optimalisatie stap gepland.

De besparingen in cijfers

SGS Search heeft in opdracht van de Rijksoverheid een review uitgevoerd op de milieu-analyse (rapport CE-Delft) van deze luierrecycling methode.

CO2 per ton

kg

Geproduceerd biogas per ton

Nm

Enkele Product for Product klanten

Start jij ook met circulair inkopen?

We putten onze aarde in hoog tempo uit. Dat roer moet om! We moeten meer doen, met minder. We moeten grondstoffen blijven hergebruiken door circulaire producten te kopen. En we moeten bij aanschaf al nadenken over end-of-life. Ben je klaar om mee te doen met de circulaire wereld? Vraag hier direct je offerte aan.