Product for Product

Product for Product

Wat betekenen de milieukeurmerken van papier?

Het kantoorpapier in onze webshop heeft minimaal het EU Ecolabel, maar de meeste papiersoorten hebben daarnaast veel meer milieukeurmerken zoals Paper for Paper, FSC, PEFC, Der Blaue Engel en Nordic Swan. Wat deze milieukeurmerken betekenen leggen we graag aan je uit.

Paper for Paper

Producten met een Paper for Paper keurmerk zijn gerecyclede circulaire papierproducten. Leden die meedoen aan het Paper for Paper concept dragen hun steentje bij aan het milieu door hun papier gescheiden in te zamelen en te zorgen dat het in de papierfabriek terechtkomt om er nieuw papier van te maken. Dit nieuwe papier krijgt het Paper for Paper keurmerk, en wanneer een Paper for Paper lid dit weer koopt is hij circulair met zijn eigen papier!

Uiteraard is dit duurzame gerecyclede papier voor iedereen te koop die graag duurzaam papier wil gebruiken. In de webshop bieden wij het assortiment met Paper for Paper keurmerk aan.

Het FSC-keurmerk

Het FSC-keurmerk garandeert dat een product gemaakt is van vezels uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het keurmerk is in 1993 opgericht in Canada, met als directe aanleiding de snel toenemende ontbossing van grote delen van Noord en Zuid Amerika. Nu is het een wereldwijd certificeringssysteem voor verantwoord bosbeheer en ketenmanagement. In Nederland is bijna de helft van alle bossen FSC-gecertificeerd. Er zijn 10 principes en criteria waar een producent en product allemaal aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het FSC-keurmerk. Deze vereisten zijn o.a. gericht op eerlijk zaken doen, milieubescherming, respecteren van de rechten van inheemse volkeren en het behoud van oerbossen.

Bij Product for Product hebben we diverse soorten kantoorpapier, toiletpapier, poetspapier, servetten, enveloppen, schrijfblokken en andere duurzaam papierproducten met FSC-keurmerk.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd en in standgehouden. Het is zo ingericht dat certificering ook haalbaar is voor kleine boseigenaren. De PEFC certificering omvat normen voor o.a. behoud van het bosoppervlak, de gezondheid en biodiversiteit van het bos, respectvolle omgang met de lokale bevolking en bosarbeiders en behoud van belangrijke functies van het bos waaronder bescherming tegen bodemerosie en overstroming en het leveren van drinkwater. PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Daarom ontwikkelt bij PEFC elk land zijn eigen criteria die voorzien aan de lokale omstandigheden. Organisaties die producten maken met hout uit een PEFC gecertificeerd bos, kunnen een PEFC Chain of Custody certificaat aanvragen. PEFC bestaat sinds 1999, in Nederland is de vereniging PEFC in 2008  opgericht.

Bij Product for Product hebben we memoblokken, flip-over papier, poetsdoekrollen en toiletpapier in het assortiment voorzien van het PEFC keurmerk.

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel is het oudste in gebruik zijnde milieukeurmerk. Het bestaat sinds 1978 en is het officiële Duitse milieukeurmerk, vergelijkbaar met de Nederlandse Milieukeur. Het keurmerk wordt door het overheidsinstituut RAL toegekend aan producten die op belangrijke milieu aspecten minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten. Beoordeeld worden o.a. het waterverbruik, de bodembelasting en de luchtverontreiniging die bij de productie en gedurende de hele levenscyclus van een product ontstaan. Ook worden hoge eisen gesteld aan de gezondheids- en gebruiksaspecten van een product.

Het keurmerk is bedoeld om consumenten te helpen bij het maken van de meest duurzame keuze bij de aanschaf van gebruiksvoorwerpen. De criteria die voor dit keurmerk worden gehanteerd, worden iedere 3-4 jaar aangescherpt, op basis van de laatste stand van de techniek. Daardoor worden producenten uitgedaagd om steeds duurzamer te produceren. Bij kantoorpapier krijgen alleen 100% gerecyclede varianten die voldoen aan de eisen het keurmerk toegekend.

In ons assortiment hebben diverse soorten kantoorpapier en hygiëneproducten, maar ook kantoorartikelen zoals rekenmachines en shredders het Der Blaue Engel keurmerk.

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een duurzaamheidskeurmerk dat fabrikanten kunnen aanvragen voor hun producten. Het wordt toegekend aan producten die gedurende hun totale productie- en gebruikscyclus duurzamer zijn dan soortgelijke producten. Hierbij worden criteria op basis van de uitgangspunten van Triple-P gehanteerd: een product moet economisch rendabel zijn, minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten en aandacht geven aan het welzijn van mens en dier. Dit keurmerk is in 1992 ingevoerd en wordt erkend door alle landen van de Europese Unie. Het is een betrouwbaar bewijs van de milieuvriendelijkheid van een product of dienst.

In Nederland wordt de implementatie van het EU Ecolabel verzorgd door SMK. Dit is een door de overheid bevoegde partij. SMK verzorgt de certificering van aanvragen en draagt bij aan de ontwikkeling en herziening van de criteria, die op Europees niveau worden vastgesteld. Het logo is een groene bloem met het symbool van de Europese Unie.

Bij Product for Product vind je het keurmerk op allerlei duurzame artikelen zoals kantoorpapier en hygiënepapier, maar ook kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen.

Nordic Swan

Het Nordic Ecolabel (Nordic Swan) is het officiële milieukeurmerk van de Scandinavische landen dat, net als het EU Ecolabel, de volledige levenscyclus van een product evalueert. Het Nordic Ecolabel werkt nauw samen met het EU Ecolabel. Het keurmerk bestaat sinds 1989 en heeft kantoren in de hoofdsteden van de vijf Scandinavische landen. Het garandeert dat de effecten van het product op het klimaat minimaal zijn en dat de uitstoot van CO2 (en andere schadelijke gassen) beperkt wordt.

Het Nordic Ecolabel neemt belangrijke milieuaspecten als energie verbruik, water verbruik, herkomst van grondstoffen, gebruik van chemicaliën, verpakkingswijze en vrijkomend afval mee bij het vaststellen van de keurmerk vereisten. Dit maakt dat producten met het keurmerk worden aangemerkt als producten die bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Als logo is gekozen voor een witte zwaan op een groen vlak, wat het keurmerk de bijnaam ‘Nordic Swan’ heeft opgeleverd.

Bij Product for Product vind je het keurmerk op bepaalde duurzame producten zoals handdoekjes, toiletpapier, kantoorpapier en zeep.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is een ontwerpfilosofie die in 2002 is beschreven door William McDonough en Michael Braungart. De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (wieg tot wieg) filosofie is, dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hiermee wordt vanaf het allereerste ontwerp rekening gehouden. Dit is anders dan bij ‘normaal’ hergebruik. Er is namelijk geen kwaliteitsverlies en er zijn geen restproducten die alsnog gestort worden. Cradle to Cradle probeert zelfs om producten door recycling te verbeteren, er waarde aan toe te voegen. Voor materialen en producten die aan dit paradigma voldoen, is het C2C-keurmerk in het leven geroepen.

Materialen worden  beoordeeld op vijf kwaliteitscriteria: chemische samenstelling, herbruikbaarheid, toepassing van hernieuwbare energie en vermindering van CO2 uitstoot, zorgvuldig water beheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ieder criterium wordt één van de vijf certificeringsniveaus toegekend (basic, brons, zilver, goud, platina). De laagste score telt als overall certificeringsniveau van het materiaal. Het keurmerk wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, in Nederland gevestigd in Venlo.

Bij Product for Product vind je het keurmerk op duurzaam kantoorpapier, schoonmaakmiddelen en kantoorartikelen.