Luiers

Recycling van luiers

Laat uw baby- en incontinentieluiers recyclen voor een beter milieu! Door een nieuwe recyclingmethode worden de luiers omgezet in plastics, biogas en biobrandstof.

Kunststoffen en vergistbare slurry

De verwerking gaat er vanuit dat steeds meer luiers bestaan uit veel ontlasting, urine en plastics en steeds minder papiervezel.

Medicijnen en ziekteverwekkers

Zeer hoge temperatuur van 250 graden zorgt voor afbraak van medicijnen en ziekteverwekkers. Dus ook geschikt voor incontinentiemateriaal.

Duurzaam in de gehele keten

Groot milieuvoordeel en flexibel in verandering van de samenstelling van gebruikte luiers. Slimme samenwerking in de keten met bestaande technieken.

De Film

Op zoek naar een duurzame oplossing voor je luierafval?

Stop met zoeken! Samen met onze partner ARN/Remondis zamelen wij luiers en incontinentiemateriaal in en verwerken het op de op dit moment duurzaamst mogelijke manier. Lees er op deze pagina alles over.

De initiatiefnemers

Als enige in afvalland op dit moment: de eerste installatie voor luierrecycling in Nederland. Dit alles dankzij een samenwerking van afvalenergiecentrale ARN en Waterschap Rivierenland door een vinding van Willem Elsinga. Product for Product levert de ingezamelde luiers van haar klanten aan bij deze unieke installatie.

De milieuwinst

De thermische drukhydrolyse (TDH) levert in de huidige situatie een klimaatwinst op van 480 kg CO2-eq per ton verwerkt luiermateriaal.

Deze recyclingmethode levert voordelen op voor alle drie de milieuschadecategorieën: gezondheid, ecosystemen en grondstoffen.

“Verantwoord recyclen van luiers levert grote milieuwinst op; laten we maximaal inzetten op deze opnieuw uitgevonden techniek.”

― ARN

Veel gestelde vragen

De besparingen in cijfers

SGS Search heeft in opdracht van de Rijksoverheid een review uitgevoerd op de milieu-analyse (rapport CE-Delft) van deze luierrecycling methode.

kg

CO2 per ton

Nm

Geproduceerd biogas per ton